Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim

Tên giao dịch quốc tế: Saokim Pharma được thành lập ngày 24/05/1999. Từ năm 1999 đến nay, công ty đã xuất khẩu hàng trăm tấn nguyên liệu thuốc chữa sốt rét Artermisinin và bán tổng hợp các dẫn chất của Artermisinin (Dyhidroartermisinin, Artesunate, Artemether, Arteether...

{Language: slideflash(readmore)}

{Language: shop(shopcart)}

Chưa có sản phẩm

{Language: video(video_new)}

{Language: poll(title_poll)}

Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của chúng tôi?

Chất lượng tốt

Bình thường

Chất lượng kém

Khác

{Language: poll(results)}

{Language: ads(title_ads)}

{Language: counter(counter)}

{Language: counter(counter_online)}: 13


{Language: counter(counter_today)}: 2

{Language: counter(counter_current_month)}: 1015

{Language: counter(counter_visitor)}: 6335

{Language: shop(product_hot)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Mitalis

Tadalafil...:10 mg & 20 mg
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

EVADAM

Sildenafil citrat…:50mg
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Macromax 250&500

Azithromycin...:250mg & 500 mg
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Colocol Extra

Paracetamol...:500mg
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

COZETER

Terpin hydrat…200mg Codein phosphat……5mg:
{Language: shop(add_to_cart)}

{Language: news(news_hot)}

{Language: video(video_player)}

{Language: support(title_support)}

Quản lý tỉnh - Mr Khanh

0916 55 1999

Miền Nam - Mr. Tuấn Anh

0988 28 06 82 trung0379

P. Xuất Nhập Khẩu

04 3773 5369 tuananhsk

{Language: ads(title_ads)}